Generel info

Herunder kan du læse praktiske informationer omkring Bjerringbro FH.


Indhold: 

 1. Tape, harpiks, is mm.
 2. Sportslige prioriteringer
 3. Fitness
 4. Klubaften og klubtøj
 5. Spilletøj
 6. Fysioterapi
 7. Bold- og materialerum
 8. Den røde tråd i træningen
 9. Stævner
 10. Kørsel
 11. Fair Play
 12. Støt dit barn og dets træner
 13. Frivilligt arbejde
 14. Doping
 15. Pædofoli
1/ Tape, harpiks, is mm.

Når en ny sæson starter op udleverer BFH harpiks og tape til den kommende sæson. Der udleveres typisk i starten af august. Alt udleveret administreres af enten holdets træner eller holdleder. Når det udleverede er sluppet op, finansieres et øvrigt forbrug af spillerne selv.

Bjerringbro FH udleverer løbende engangsisposer til brug ved udekampe. Disse kan hentes på kontoret efter behov.

Opstår der skader til hjemmekampe og træning forefindes der isterninger i poser i fryseren ved hallens opvarmningsrum. Når man tager den sidste pose bedes man oplyse det til klubbens kontor, så de kan blive fyldt op igen.2/ Sportslige prioriteringer

I BFH prioriterer vi alle medlemmer uanset alder og niveau og har fokus på udvikling af den enkelte spiller

I BFH ønsker vi dygtige og engagerede trænere og holdledere til alle hold – Vi hjælper med kurser og udvikling af den enkelte træner. Vi mødes til inspirerende trænermøder min. 3 gange pr. sæson

I BFH ønsker vi en kvalitativ træning med masser af bevægelse og leg med bolden

I BFH anvender vi et aldersrelateret træningskoncept, der udvikler spillernes tekninske færdigheder og forståelse for forskellige håndboldfaglige elementer

I BFH introducerer vi spillerne for fysisk træning

I BFH tager vi ikke til kamp med flere spillere end vi er sikre på at alle kommer på banen

I BFH ønsker vi at skabe et godt kammeratskab – både på det enkelte hold og mellem de forskellige hold i klubben – Det sker ved sociale arrangementer, stævner og holdboldture i Danmark og udlandet

I BFH indgår vi holdfællesskaber, hvis det giver mening i den enkelte årgang – Vi samarbejder pt. på herresiden med BSH om U19 og U17 
3/ Fitness

Bjerringbro FH har en aftale med Sport og Fitness om en medlemsrabat for alle BFH’s spillere, trænere og ledere. Ønsker man et adgangskort til Sport og Fitness kan dette bestilles ved Henrik Bangshøi på hb@bfh.dk. Henrik vil sørge for kort, og du vil derefter blive opkrævet gebyr fra BFH.


 


Adgangskort til Sport og Fitness kan rekvireres hele året. Når man har fået kortet, løber det til næste 31. juli. Herefter forlænges det med et år eller ophører. Fitnesskort betales forud, og pengene refunderes ikke, såfremt man stopper med at bruge det inden det udløber.


 


Er du bosiddende udenfor Bjerringbro og har dit medlemsskab et andet sted end Sport og Fitness - men ønsker adgang til de træninger der arrangeres med BFH's fysiske træner - kan du købe et 10 turs kort til 300 kr.


Kontakt også Henrik Bangshøi på hb@bfh.dk herom.


4/ Klubaften og klubtøj

BFH afholder i samarbejde med Sport 24 en årlig klubaften, hvor der er mulighed for at købe klubtøj, klubtøjet vil være påtrykt med klublogo og sponsorlogo.


Klubaftenen vil blive afholdt i september/oktober måned.


Du kan holde øje med datoen her på hjemmesiden under arrangementer.5/ Spilletøj

Bjerringbro FH sørger for at alle hold får udleveret spilletøj til deres kampe. Når sæsonen er slut skal alt tøj returneres til klubben. Mangler der spilletøj ved sæsonens afslutning vil holdet blive opkrævet gebyr for eventuelt manglende sæt.


6/ Fysioterapi

Bjerringbro FH samarbejder med Gudenådalens Fysioterapi.


Fysioterapeut, Niels Bo de Vos Andersen vil være til rådighed for konsultation for klubbens spillere de fleste mandage fra medio august til ultimo marts i tidsrummet , typisk fra 17.30 – 18.30.


Booking til konsultation skal foregå gennem den enkeltes træner. Den ene halve time er dog forbeholdt klubbens 1. division damer.


Har nogle af klubbens spillere brug for et længerevarende behandlingsforløb, så skal behandling foregå på eget initiativ på Gudenådalens Fysioterapeutiske klinik – eller en anden klinik efter eget ønske. Disse behandlinger er for medlemmernes egen regning.Mandage i hallen (lokalet ligger bagest i receptionen i Sport og Fitness med indgang fra hal 1) er således kun tiltænkt som konsultation hos en fysioterapeut, som så vil vurdere, hvad der vil være mest hensigtsmææsigt at gøre med sin skade fremadrettet.


7/ Bold- og materialerum

bold- og materialerummet forefindes en masse forskelligt udstyr til en sjov og varieret træning. Spillere kan få adgang til rummet ved at låne en nøgle af træneren. 

Vi forventer at alt leveres tilbage på sin plads, så andre hold også kan få gavn af tingene.


At holde orden i rummet er en fælles opgave, så venligst udvis respekt for klubbens øvrige medlemmer og trænere.


Bjerringbro FH gennemgår alle boldrum i løbet af sommerpausen - her fylder vi op med nye bolde og evt. nyt udstyr.


8/ Den blå tråd i træningen

Bjerringbro FH har udarbejdet en såkaldt blå tråd i træningen af klubbens ungdomsspillere. Den blå tråd vil blive præsentret til de enkelte træner, når de tiltræder i klbubben. Den blå tråd er en inspiration til trænerne, så de ved hvilke områder de skal være opmærksomme på i forbindelse med spillernes udvikling på de forskellige alderstrin.


Bjerringbro FH henviser i øvrigt til Dansk Håndbold Forbunds ”aldersrelateret træning”, som også er et godt inspirationsmateriale til de forskellige årgange.


9/ Stævner

Bjerringbro FH afholder selv flere årlige stævner, hvor vores ungdomsspillere deltager.


Julecup i dagene 28. til 30. december samt Jyske Bank Cup en søndag i maj er begge BFH’s egne stævner, hvor vores medlemmer kan deltage gratis. Her forventes til gengæld at medllemmer / forældre tager del i det frivillige arbejde omkring gennemførelsen af stævnerne.


Herudover drager hele ungdomsafdelingen på en fælles tur til et påskestævne, ligesom forskellige hold ofte deltager i diverse træningsstævner, tager på træningslejre mm.


Stævner og træningslejre ud over klubbens to egne er for medlemmernes egen regning. Dog betaler BFH holdgebyr til påskecup.


10/ Kørsel

Al kørsel til kampe, stævner, træningslejre mm. i BFH regi er frivillig og sker i medlemmernes / forældrenes egne biler. (Forældrekørsel).


Trænere og ledere skal køre med i forældre og spillers biler, så de ikke skal lægge bil til.


Det er en selvfølge:

 • At hver bil ikke har flere passagerer end der er seler i bilen og at passagerne er spændt fast.
 • At chaufføren ikke er spirituspåvirket.
 • At hastighedsbegrænsninger overholdes.
 • At medlemmet ikke er forsikret gennem klubben og klubben fralægger sig et hvert ansvar ved ulykke.

11/ Fair Play

I de seneste år er der, indenfor alle sportsgrene, kommet mere og mere fokus på begrebet fairplay.


I BFH ønsker vi at være rollemodeller for dette begreb, og vi opfordrer derfor alle spillere, trænere, ledere, forældre og hvem der ellers har med klubben at gøre til at fremstå som et godt eksempel. Vi forventer, at alle personer i og omkring BFH respekterer alle med- og modspillere, dommere, tidtagere og trænere.


Såfremt medlemmer af en klub opfører sig usportsligt, vil disse episoder blive indberettet af kampens dommere til Jysk Håndbold Forbund, og vi ønsker ikke at BFH, på nogen måde, skal omtales omkring sådanne episoder.


12/ Støt dit barn og dets træner

I flere og flere idrætsgrene er det blevet et problem, at forældre på sidelinjen påvirker spillere, dommere og trænere i negativ retning. I samme henseende som med foregående afsnit omkring fairplay, vil vi også her indtrængende bede om forældres støtte frem for negative kommentarer.


Vi mener, at alt negativt snak bør tages efter en kamp, hvor der ikke er flere medlyttere end problemet kræver. Dette skulle gerne kunne skabe en god stemning i klubben, hvor der er plads til alle, og alle har lyst til at komme.


13/ Frivilligt arbejde

I en forening som Bjerringbro FH er det essentielt med frivilligt arbejde for overhovedet at kunne eksistere. Både som medlem og som forælder til medlemmer forventes det derfor, at du tager aktiv del i de opgaver, der skal løses i løbet af en sæson.


Af frivilligt arbejde i løbet af en sæson kan nævnes:

 • Tidtagning
 • Stå i kiosk til julecup
 • Deltage i diverse udvalg
 • Være træner / holdleder i klubben
 • Diverse opsætning til BSV hjemmestævner
 • Pakkedage for Grundfos
 • Salg af Bjerringbro Chancen lodder

14/ Doping

Bjerringbro FH tager klart afstand fra brugen af doping. Skulle det ske, at et medlem af BFH bliver grebet i brugen af doping vil personen blive udelukket indtil problemet er afklaret og en eventuel karantæne overstået.


15/ Pædofili

Bjerringbro FH rekvirerer børneattester på alle klubbens trænere, der træner børn i alderen 0-15 år.