Generalforsamling i BFH

onsdag - 26. september 2018 fra 19:00 - 21:00

Bjerringbro FH afholder onsdag den 26. september kl. 19.00 ordinær generalforsamling i Bjerringbro hallens gamle cafe.


Dagsorden

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning om arbejdet i det forløbne år.
  3. Beretning fra eventuelle udvalg.
  4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
  5. Kontingent til godkendelse.
  6. Behandling af indkomne forslag.
  7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
  9. Valg af revisor.
  10. Eventuelt.


Forslag til behandling under dagsorden pkt. 6 skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.


Bjerringbro FH