Forældreudvalget

Dokumenter:

Forældreforeningens formål

BFH´s FORÆLDREFORENING har som formål at skabe kontakt mellem træner/leder i BFH’s ungdomsafdeling og forældrekredsen, samt at støtte ungdomsafdelingen økonomisk.


Hvem er vi?

Foreningens bestyrelse vælges af og blandt vore medlemmer på den årlige generalforsamling, helt uafhængig af Bjerringbro FH’s bestyrelse. Bestyrelsen, som består af 5 til 7 medlemmer, vælges for en 2 årlig periode.


Hvad laver vi?

Vor primære opgave er at hjælpe ungdomsafdelingen ved at bidrage med økonomisk hjælp til diverse arrangementer og fælles tiltag, der generelt kommer spillerne til gode.


Hvad har vi støttet?

Som eksempel på hvad der er givet støtte til i årenes løb kan nævnes:

  • Frugtordning til alle kampe
  • Busser til påskecup
  • Sociale arrangementer
  • Trøjer/ mad til Ungaren turen
  • Diverse remedier, bolde , overtrækstrøjer.  


Hvor får vi pengene fra?

Ud over medlemskontingent tjener vi penge ved salg af lodsedler til hjemmekampe, salg i serveringstelt ved vores udendørs stævne, salg af amerikansk lotteri til klubbens afslutningsfest samt via hjælp med afvikling af Bjerringbro Chancen. 


Medlemskontingent

Det årlige kontingent er kun 100 kr. pr. medlem, men har man lyst til at give mere er det altid velkomment. Man kan indsætte pengene på vores konto i Jyske Bank

Reg. 7845 Konto 666999-9.Se medlemmer af BFH's Forældreforening her.


 

Venlig Hilsen 

BFH's forældreforening